март 11, 2021март 11, 2021

Въпрос:  „Здравейте! Преди две години изтеглих „бърз кредит“ от финансова институция. Тъй като не успях да го изплатя навреме, кредитиращата компания заведе изпълнително дело срещу мен пред частен съдебен изпълнител. Сега ми предлагат да прекратят изпълнителното дело, ако се съглася да изплатя наведнъж по-голямата част от задължението, а остатъкът да ми бъде опростен. Имам ли…