Корпоративни услуги
Project

Корпоративни услуги

Кантората предоставя цялостно правно обслужване на юридически лица в областта на дружественото право, събиране на вземания и текущо правно обслужване.

Административно право
Project

Административно право

Кантората осъществява консултации и съдействие в производства по издаване на различните видове административни актове, както и процесуално представителство пред всички държавни и общински органи и пред компетентните съдилища.

Недвижими имоти
Project

Недвижими имоти

Кантората предоставя консултации по всички видове сделки с недвижими имоти, правни анализи на недвижимо имущество, представителство пред държавни и общински институции, както и пред съда във връзка с вещно - правни спорове.

Трудово право
Project

Трудово право

Кантората осъществява цялостно трудово-правно обслужване и представителство по трудови спорове.

Данъчно право
Project

Данъчно право

Кантората е специализирана в предоставянето на данъчни консултации, свързани с прякото проявление на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДС и ЗМДТ, както и с процесуално представителство по данъчни дела.