За мен

Здравейте и добре дошли на моя сайт!

Казвам се Станислав Стефанов и съм адвокат от Софийска адвокатска колегия.

През 2017 г. започнах самостоятелна адвокатска практика – Адвокатска кантора „Станислав Стефанов“.

Магистър по право съм от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2008 г.). Имам две специализации – Правораздаване и Публична администрация.

Магистър по международни отношения съм от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2012 г.).

Професионален опит

Професионалният си опит до момента съм натрупал в материята на гражданското и административното право и правоприлагане.

През годините съм заемал различни юридически длъжности в органи на местната и изпълнителната власт – Столична община, Агенция за социално подпомагане и Национална агенция за приходите.

Изготвил съм множество проекти на административни актове, в т.ч. и данъчни актове, както и съм осъществил процесуално представителство пред различни съдилища по множество граждански, данъчни, административни и административно-наказателни дела.

Имам значим опит като съдебен помощник, като юрист на група дружества от сферата на здравното осигуряване и застраховането, както и в дружество за събиране на вземания.

Извършвам индивидуално правно обслужване на физически и юридически лица по конкретно възложени казуси, както и осъществявам абонаментно правно обслужване на юридически лица.

Участвам във воденето на правна рубрика в национален ежеседмичник.