Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона.

ИМАНУЕЛ КАНТ

Справедливостта без милост е жестокост.

ТОМА АКВИНСКИ

Свободата е властта, която ние имаме над самите себе си.

ХУГО ДЕ ГРООТ ГРОЦИЙ

Законът е ред, а добрият закон е добър ред.

АРИСТОТЕЛ

Да живееш значи да мислиш.

ЦИЦЕРОН

Всички възрасти в живота имат право на уважение. И обществото, където не се почитат старците, и обществото, където не обичат младите, са еднакво несъвършени.

АНДРЕ МОРОА

Правосъдието изисква власт, интелигентност и воля и прилича на орела.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Всички велики неща са прости и много от тях могат да бъдат изразени с една дума: свобода, справедливост, чест, дълг, милост, надежда.

УИНСТЪН ЧЪРЧИЛ

Винаги помни, че ти нямаш право да бъдеш личност, а ти имаш задължение.

ЕЛИНОР РУЗВЕЛТ

Да бъдеш добър съвсем не е трудно: трудно е да бъдеш справедлив.

ВИКТОР ЮГО

Понятието за справедливостта не се явява универсална, тя зависи от гледната точка.

КАРЛОС САФОН

Вероятността от загуба в борбата не трябва да ни разубеждава да подкрепяме кауза, която според нас е справедлива.

ЕЙБРАХАМ ЛИНКЪЛН

ПРАВНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ

Кантората предоставя цялостно правно обслужване на юридически лица в областта на дружественото право, събиране на вземания и текущо правно обслужване.

Кантората осъществява консултации и съдействие в производства по издаване на различните видове административни актове, както и процесуално представителство пред всички държавни и общински органи и пред компетентните съдилища.

Кантората предоставя консултации по всички видове сделки с недвижими имоти, правни анализи на недвижимо имущество, представителство пред държавни и общински институции, както и пред съда във връзка с вещно – правни спорове.

Кантората осъществява цялостно трудово-правно обслужване и представителство по трудови спорове.

Кантората е специализирана в предоставянето на данъчни консултации, свързани с прякото проявление на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДС и ЗМДТ, както и с процесуално представителство по данъчни дела.